Sevan Drilling – bedre på topp og bunn

Sevan Drilling hadde vekst og tjente penger på driften i 1. kvartal 2017.