Regjeringen vil utvide skattefritaket for rederne

Regjeringen ønsker en ny tiårs­periode med skatte­fritak for norsk­­kontrollerte rederier. Den ønsker også å utvide ordningen til å gjelde vindmøllefartøyer.