Gjev ikkje opp Vestlandsregionen

Fylkesordførar i Hordaland, Anne Gine Hestetun, trur framleis på eit nytt storfylke, trass i at Rogaland seier nei til Vestlandsregionen.